Vyradenie už nepotrebných dokumentov
1. Potreba väčšiny dokumentov sa raz skončí a sú vyradené z archívu.
 
Preprava v uzamknutých kontajneroch z vášho archívu až ku skartačnému stroju
2. EKOway s.r.o. pre vás zaistí bezpečnú a dôveryhodnú skartáciu už nepotrebných dokumentov.
 
Po skartácii dokumentov vzniknú drobné časti
3. Z dokumentov po skartácií vznikne papierová drť, z ktorej je takmer nemožné zložiť pôvodný dokument.
 
Skartácia dokumentov je zakončená premiešaním a lisovaním
4. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti skartácie sú prúžky dokumentov následne premiešané a zlisované.

Skartovanie dokumentov

Máme prepracovaný a rokmi preverený systém sskartácie dokumentov, ktorý zahŕňa všetky operácie od vyradenia dokumentov, cez bezpečnú dopravu, až po vlastný skartovací stroj a následnú recykláciu.

Dopravu zabezpečujeme vlastnými nákladnými automobilmi.
Na skartáciu dokumentov používame skartovacie stroje, ktoré sú vzhľadom na spôsob a tvar rezu určené pre skartovanie dokumentov až do úrovne "Dôverné".

Skartovacie stroje môžu likvidovať papierové spisy vrátane zakladačov (šanónov), alebo krabíc a súčasne aj ďalšie nosiče informácií ako sú HDD/ USB/ CD/ DVD disky alebo diskety.